Language

Kolofon

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Hans-Hinrich Westphal
Campingpark Augstfelde
Augstfelde 1
24306 Bösdorf

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer- Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE242852334

Kontakt:

Telefon: 04522-8128
Telefax: 04522-9528
EMail: info@augstfelde.de

 

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Ansvarsfraskrivelse

Som tjenesteudbydere er vi i følge § 7 Abs.1 TMG, efter gældende tysk lov ansvarlige for eget indhold på hjemmesiden. Men ligeledes ifølge tysk lov er vi ikke som tjenesteudbyder forpligtet til at overvåge transmitterede og lagrede oplysninger eller til at undersøge forhold, der kunne indikere ulovlig aktivitet.

Vores forpligtelse til at fjerne eller blokere for anvendelse af oplysninger i henhold til den generelle lovgivning er dog uberørt af ovenstående forbehold. Dette ansvar indtræder dog først i det øjeblik, vi får kendskab til en specifik overtrædelse. Efter konstatering og anmeldelse af sådanne overtrædelser vil vi med det samme fjerne indholdet fra hjemmesiden.

Ansvar for links

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne 3. parts websites, som vi ikke har kontrol for eller adgang til. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for indholdet på disse hjemmesider. De respektive udbydere eller operatører af ekstern sider er altid og alene ansvarlig for indholdet på disse websites. Evt. hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, blev kontrolleret for evt. overtrædelser af gældende love og bestemmelser på tidspunktet for etablering af linket. På det tidspunkt blev der ikke fundet noget ulovligt indhold.

En permanent kontrol af indholdet på de sider, hvortil denne hjemmeside linker, er ikke mulig uden konkrete beviser for en evt. overtrædelse af gældende love. Ved evt. fund af overtrædelser vil disse blive anmeldt til myndighederne med det samme, og derefter straks blive fjernet fra denne hjemmeside.

Ophavsrettigheder

Alt indhold i form af tekst, billeder og grafik, udarbejdet til denne hjemmeside, er fuldstændigt omfattet af gældende tysk lovgivning om ophavsret. Kopiering, mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og enhver form for anden udnyttelse udenfor rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra hjemmesidens ejer, skaber eller tekstforfatter. Downloads og kopiering af hele eller dele af hjemmesiden er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.


For så vidt angår indhold, der ikke er skabt specifikt til hjemmesiden, er 3. part beskyttet af den til enhver tid gældende ophavsret. Skulle man på hjemmesiden opleve krænkelser af ophavsretten, bedes man øjeblikkeligt kontakte os. Ved evt. overtrædelser af ophavsretten til det krænkende indhold straks blive fjernet fra hjemmesiden.

 

Fotokilder

fotolia.de
#5046854, © Oliver Raupach
#18293477, © Uwe Lütjohann
#41030306, © dermerkur
#45691245, © lunaundmo
#64672329, © Wolfgang Jargstorff
#69850400, © Wolfgang Jargstorff
#85250839, © TimSiegert-batcam
#87982781, © pure-life-pictures
#89538251, © Stockfotos-MG
#95328980, © A.KaZaK
#95328985, © A.KaZaK
#110346825, © Ralf Gosch
#114793835, © Wilm Ihlenfeld
#121188582, © Thomas Reimer
#125511232, © Alessa

istock.com
#144192728, © kirza
#464424578, © omgimages
#537702939, © omgimages

shutterstock.com
#249485935, © oliveromg
#305326862, © Sergey Novikov
#427152430, © Robert Kneschke
#482101597, © redpixel.pl
#492010150, © g-stockstudio

 

Layout, realisering og programmering:
SECRA GmbH, 23730 Sierksdorf
www.secra.de

Almene forretningsbetingelser

A)Standplads

a. Udbetaling
Efter modtagelse af reserveringsbekræftelsen er du forpligtet til at betale den aftalte del af kompletprisen før angivet dato. Reserveringen er først gyldig, når vi har modtaget udbetalingen. Ved online booking skal udbetalingen betales samme dag.

b. Ankomst / Afrejse
Den reserverede standplads står til rådighed fra kl. 12.00 på ankomstdagen. På afrejsedagen beder vi jer rydde pladsen senest kl. 11.00. Tag venligst hensyn til vores middagsro fra kl. 13.00 til kl. 14.30. Om aftenen lukker vi bommen kl. 22.00 og åbner igen kl. 7.00. Ankommer I om natten, er I velkomne til at slå jer ned på vores autocamperplads udenfor campingparken. Vi gør os umage, så I kan få den plads, I har reserveret. I særlige tilfælde forbeholder vi os retten til at foretage ændringer af reserveringen.

c. Annullering / afrejse før tid
Hvis I skulle blive nødt til at aflyse jeres ferie, beder vi jer sende os en skriftlig afmelding. Vi refunderer udbetaling efter følgende regler:
30 dage før planlagt ankomst = 100 % tilbagebetaling af udbetaling
7 dage før planlagt ankomst = 50 % tilbagebetaling af udbetaling


Bliver I nødt til at afbryde jeres ferie her hos os før tid, kræves ingen betaling. Er udbetalingen højere end det førtidige fakturabeløb, refunderes differencebeløbet dog ikke.

d. Standpladsbenyttelse
På en standplads må der stå 1 campingvogn eller 1 autocamper eller et telt. Jeres bil parkeres på den lejede standplads, og ikke på gæsteparkeringen udenfor bommen. Hold venligst 3 meters sikkerhedsafstand til jeres naboer.


B) Lejecampingvogne

a. Udbetaling
Efter modtagelse af reserveringsbekræftelsen er du forpligtet til at betale den aftalte del af kompletprisen før angivet dato. Reserveringen er først gyldig, når vi har modtaget udbetalingen. Ved online booking skal udbetalingen betales samme dag. Den komplette leje minus udbetaling betales ved ankomst.

b. Ankomst / afrejse
Den reserverede campingvogn står til rådighed fra kl. 15.00 på ankomstdagen. På afrejsedagen beder vi jer forlade campingvognen senest kl. 10.00. Tag venligst hensyn til vores middagsro fra kl. 13.00 til kl. 14.30. Om aftenen lukker vi bommen kl. 22.00 og åbner igen kl. 7.00. Ankommer I om natten, er I velkomne til at slå jer ned på vores autocamperplads udenfor campingparken. Vi gør os umage, så I kan få den campingvogn, I har reserveret. I særlige tilfælde forbeholder vi os retten til at foretage ændringer af reserveringen.

c. Annullering / afrejse før tid
Hvis I skulle blive nødt til at aflyse jeres ferie, beder vi jer sende os en skriftlig afmelding. Vi refunderer udbetaling efter følgende regler:
60 dage før planlagt ankomst = 100 % tilbagebetaling af udbetaling
30 dage før planlagt ankomst = 50 % tilbagebetaling af udbetaling
7 dage før planlagt ankomst = 25 % tilbagebetaling af udbetaling
Bliver I nødt til at afbryde jeres ferie her hos os før tid, kræves ingen betaling. Er udbetalingen højere end det førtidige fakturabeløb, refunderes differencebeløbet dog ikke.

Bliver I nødt til at afbryde jeres ferie her hos os før tid, refunderes lejen ikke for de dage, I ikke benytter campingvognen.

d. Ansvar
Lejeren forpligter sig til en ansvarlig omgang med det lejede objekt. Lejeren er forpligtet til at erstatte eventuelle skader.

e. Slutrengøring
Lejeren er forpligtet til selv at klare slutrengøringen. Forefinder vi campingvognen/forteltet i en stærk forurenet tilstand eller er campingtoilettet ikke tømt, opkræver vi et slutrengøringsgebyr på € 50,00.

© Campingpark Augstfelde