Databeskyttelse

Databeskyttelse

Som ejere af denne hjemmeside tager vi beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine persondata fortroligt og i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse.
Det vil generelt være muligt at benytte vores hjemmeside uden at oplyse persondata. Såfremt der kræves brug af personlige data (fx navn, adresse eller e-mailadresse), sker dette så vidt muligt på frivillig basis. Dine personlige data videregives ikke til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.
Vi gør opmærksom på, at en dataoverførsel på nettet (fx kommunikation per e-mail) kan have sikkerhedsmangler. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjemands adgang er ikke mulig..


Databeskyttelse for brug af Facebook-Plugins (Like-Button)

På vores sider er Plugins integreret for det sociale netværk Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA). Du genkender Facebook-Plugins på Facebook-Logo eller "Like-Button" ("kan jeg lide") på vores side. Her finder du en oversigt over Facebook-Plugins: http://developers.facebook.com/docs/plugins
Hvis du besøger vores sider, sker der en direkte forbindelse via Plugin mellem din browser og facebook-serveren. Facebook modtager på denne måde informationen, at du har besøgt vores side via din IP-adresse. Hvis du klikker på facebook "Like-Button", mens du har logget dig på din facebook-account, kan du linke indholdet af vores side med din facebook-profil. Derved kan facebook ved besøget på vores sider finde din brugerkonto. Vi henviser til, at vi som udbyder af siden ikke har kendskab til indholdet af de overdragne data og deres benyttelse via facebook. Yderligere informationer finder du i erklæringen om databeskyttelse af facebook unter 
http://de-de.facebook.com/policy.php
Ønsker du ikke, at facebook kan finde din facebook brugerkonto efter dit besøg på vores sider, logger du dig af din facebook brugerkonto.

Erklæring om databeskyttelse for brugen af Google Analytics

På vores hjemmeside bruger vi funktionerne fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics anvender såkaldte "Cookies". Det er tekstfiler, som gemmes på din pc og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden Som regel overdrages de informationer, som Cookie genererer ved din benyttelse af hjemmesiden, til en af Googles servere i USA og gemmes der.
Yderligere informationer om brug af persondata hos Google Analytics finder du i  Googles erklæring om databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
Browser Plugin
Du kan forhindre installationen af Cookies gennem en tilsvarende indstilling af din Browser software; vi henviser dog til, at du i så tilfælde evt. ikke kan gøre brug af alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.
Derudover kan du forhindre registrering af de via Cookie producerede og via din brug af hjemmesiden relaterede data og den videre forarbejdelse af data (inkl. din IP-adresse) gennem Google. Dette gør du ved at downloade og installere følgende Browser-Plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Indsigelse mod benyttelse af persondata
Du kan forhindre registrering af dine persondata ved dine besøg på vores hjemmeside ved at deaktivere Google Analytics
IP- adresse - anonymisering
Vi benytter funktionen "Aktivering af anonymisering af IP-adresser" på vores hjemmeside. Dermed bliver din IP-adresse via Google videregivet i forkortet, anonymiseret form indenfor medlemsstaterne af EU og medlemmer af Det europæiske økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den komplette IP-adresse sendt til en Google-server i USA og bliver afkortet dér. På vegne af denne sides udbyder vil Google bruge disse informationer til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og yde andre internetrelaterede tjenester til hjemmesidens udbyder. Informationer sendt til Google Analytics fra din browsers IP-adresse vil ikke blive sammenført med andre oplysninger fra Google.


Erklæring om databeskyttelse ved benyttelse af Google+

På vores hjemmeside benytter vi funktioner fra Google+. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Ved brug af Google+1-knappen kan du offentliggøre informationer i hele verden. Ved brug af Google +1-knappen får du og andre brugere personificeret indhold fra Google og vores partnere. Google lagrer såvel de oplysninger, som du har givet om +1-indholdet, samt oplysninger om den side, du fik vist, da du klikkede på +1. Dine +1'ere vises sammen med dit navn og profilbillede i Google-tjenester, såsom i søgeresultater og i din Google-profil, samt på andre hjemmesider og i annoncer.
Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Googles ydelser overfor dig og andre brugere. For at bruge Google+1-knappen, skal du have en global synlig og offentlig Google-profil, som indeholder mindst dit valgte profilnavn. Dette navn bruges i alle Google-tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du har brugt i forbindelse med deling af indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til brugere, der kender din email-adresse eller andre identificerbare oplysninger fra dig. Udover de ovenfor nævnte anvendelsesområder, bliver dine indtastede oplysninger kun brugt i overensstemmelse med Googles regler for persondatabeskyttelse. Google offentliggør muligvis de samlede statistikker om brugerens +1-aktiviteter eller sender dem til andre brugere og samarbejdspartnere, såsom forlag, annoncører og til linkede sider. For yderligere information om indsamling og anvendelse af data hos Google, samt dine rettigheder og muligheder for beskyttelse af dine personlige oplysninger, henvises til reglerne for privatlivets fred på Google
Erklæring om databeskyttelse ved benyttelse af Instagram
På vores hjemmeside benytter vi funktioner fra Instagram. Udbyderen af disse funktioner er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Når du er logget ind på din Instagram-account kan du forbinde indholdet fra vores hjemmeside med din Instagram-profil, idet du klikker på vires Instagram-button. Dermed kan Instagram placere dit besøg på vores hjemmeside på din bruger-accout. Vi gør opmærksom på, at vi som ejere af vores hjemmeside ikke har kendskab eller adgang til indholdet af de data, som forbindes med din Instagram-account.
Yderligere informationer finder du i Instagrams erklæring om databeskyttelse: http://instagram.com/about/legal/privacy/


Erklæring om databeskyttelse ved benyttelse af Twitter

Funktioner fra tjenesten Twitter er integreret på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gennem brug af Twitter og "re-tweets" bliver de websites, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og offentliggjort for andre brugere. Disse data overføres også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbydere af disse sider, ingen viden har om indholdet af de indberettede data samt brugen af dem via Twitter. For yderligere information henvises du til Twitters databeskyttelse på  http://twitter.com/privacy.
Dine personlige databeskyttelsespræferencer på Twitter, kan du ændre i kontoindstillingerne under
http://twitter.com/account/settings.


Erklæring om databeskyttelse ved benyttelse af YouTube

På vores hjemmeside benytter vi plugins fra Googles website YouTube. Udbyderen af sitet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side på vores hjemmeside, som har en YouTube-Plugin, oprettes der en forbindelse til YouTubes server. Således får YouTube-serveren en meddelelse om, hvilke af vore sider, du har besøgt. 
Når du er logget ind på din YouTube-account, gør du det muligt for YouTube, direkte at følge dine bevægelser på nettet via din personlige profil. Dette kan du forhindre, idet du logger dig ud af din YouTube-Account.
Yderligere informationer om håndtering af brugerdata finder du i YouTubes Erklæring om databeskyttelse https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Oplysninger, sletning, spærring

Du har til enhver tid ret til gratis oplysninger om gemte personlige data, deres herkomst og modtager og formålet for dataforarbejdningen, og du har ret til kræve at dine persondata bliver korrigeret, spærret eller slettet. Hvis du har spørgsmål omkring brugen af dine personlige data, kan du til enhver tid gerne henvende dig til os på adressen, som er angivet i kolofonen.


Cookies

På vores hjemmeside anvender vi så kaldte Cookies. Cookies forårsager ingen skader på din pc og indeholder heller ikke computervirusser. Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies består af små tekstfiler, som lægges ind på din pc og gemmes af din browser.
De fleste af vores Cookies er såkaldte „Session-Cookies“. De slettes automatisk, når dit besøg på hjemmesiden ender.  Andre Cookies gemmes på din pc, indtil du sletter dem. Disse Cookies gør det muligt for os, at genkende din browser ved dit næste besøg. 
Du kan indstille din browser, således at du altid bliver informeret om brugen af Cookies, så du selv afgør, om du vil tillade brugen,  eller tillade brugen på bestemte sites, eller om du generel vil udelukke brugen, eller om du vil aktivere automatisk sletning af alle cookies, når du slukker din browser. Hvis du deaktiverer Cookies, kan det betyde indskrænkede funktioner på det pågældende Website.

Server-Log-Files

Udbyderen af siden registrerer og gemmer automatisk information i såkaldte server-log-files, der automatisk modtager informationerne fra din browser. Disse er:
• Browsertype/ browserversion
• Anvendte styresystemer
• Reference URL
• Værtsnavn på computer der ønsker adgang
• Klokkeslæt for serverforespørgslen
Disse data kan ikke tilordnes bestemte personer. Disse data sammenføjes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at undersøge disse data i tilfælde af, at konkrete holdepunkter for retsstridig brug foreligger.


Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen gemmes informationerne i formularen sammen med de kontaktdata, du har angivet, i forbindelse med bearbejdningen af forespørgslen og i tilfælde af, at vi efterfølgende modtager flere spørgsmål. Disse informationer videregiver vi ikke uden din udtrykkelige tilladelse.


Indsigelse mod reklame e-mails

Hermed gøres indsigelser imod brugen af obligatorisk angivne kontaktdetaljer under kolofon til forsendelse af reklame og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er bestilt. Indehaveren af siden forbeholder sig udtrykkeligt retten til at indlede retslige foranstaltninger i tilfælde af ulovlig fremsendelse af reklamer, fx i form af spam e-mails.
 

Nyhedsbrev / persondata

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev har vi brug for din e-mailadresse samt informationer, der gør det muligt at undersøge, at du faktisk er indehaver af den angivne e-mailadresse. Ligeledes forsikrer vi os om, at du faktisk ønsker at modtage nyhedsbrevet. Vi indhenter ikke andre informationer. Vi bruger udelukkende disse informationer for at forsende det ønskede produkt og de videregives ikke til tredjepart.
Din indvilligelse i at gemme informationerne, e-mailadressen samt at bruge e-mailen til forsendelse af nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes via ”slette”-linket i nyhedsbrevet.
© Campingpark Augstfelde